ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 ถังเก็บน้ำ ตุ่ม-โอ่ง 1
2 ถังเก็บน้ำ ถังน้ำใต้ดิน 2
3 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 14
4 ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 6
5 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 133
6 ถังเก็บน้ำ ฝ.99 1
7 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 7
8 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 9