ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 บ้านพักครู กรมสามัญ 96
2 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 3
3 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1
4 บ้านพักครู บ้านพักครู 207 1
5 บ้านพักครู ร.ย.304/43 5
6 บ้านพักครู สปช.205/26 2
7 บ้านพักครู สปช.301/26 25
8 บ้านพักครู สปช.302/28 1
9 บ้านพักครู สปช.303/28 11
10 บ้านพักครู องค์การฯ 54
11 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 4