ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 1
2 บ้านพักภารโรง สปช.304/28 8
3 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 3