ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 รั้ว รั้วคอนกรีต 66
2 รั้ว รั้วตาข่าย 2
3 รั้ว รั้วลวดหนาม 11
4 รั้ว อื่น อื่น 8