ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 32
2 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 11
3 สนามกีฬา สนามฟุตซอล 9
4 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 16
5 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 1
6 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 17
7 สนามกีฬา สระว่ายน้ำ 1
8 สนามกีฬา อื่น อื่น 22