ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 4
2 ส้วม สปช. 605/45 1
3 ส้วม สปช.601/26 160
4 ส้วม สปช.602/26 7
5 ส้วม สปช.603/29 2
6 ส้วม สปช.604/45 36
7 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 5
8 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 3
9 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 17
10 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 8
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4
12 ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 23
13 ส้วม อื่น อื่น 132