ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 017 ก 4
2 อาคารเรียน 17 29
3 อาคารเรียน 212 ล/57-ก 3
4 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2
5 อาคารเรียน 216 ล/57-ก 5
6 อาคารเรียน 4 2
7 อาคารเรียน 8 8
8 อาคารเรียน กึ่งถาวร 3
9 อาคารเรียน ป.1ก 7
10 อาคารเรียน ป.1ก ตึก 10
11 อาคารเรียน ป.1ข 38
12 อาคารเรียน ป.1ฉ 18
13 อาคารเรียน ป.พิเศษ 1
14 อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น 1
15 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 1
16 อาคารเรียน ร.ย. 106/43 3
17 อาคารเรียน วันครู 2
18 อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 3
19 อาคารเรียน สปช.101/26 2
20 อาคารเรียน สปช.102/26 25
21 อาคารเรียน สปช.103/26 8
22 อาคารเรียน สปช.104/26 3
23 อาคารเรียน สปช.105/26 16
24 อาคารเรียน สปช.105/29 90
25 อาคารเรียน สปช.2/28 15
26 อาคารเรียน สามัญ 1
27 อาคารเรียน อาคารอนุบาล 6
28 อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 12