ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ถังเก็บน้ำ ถังน้ำใต้ดิน 38
2 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ถังเก็บน้ำ ถังน้ำใต้ดิน 2