ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
2 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
3 19020003 600027 วัดบึงไม้ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
4 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
5 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
6 19020005 600060 วัดโคกกรุง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
7 19020005 600060 วัดโคกกรุง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 24
8 19020006 600061 วัดชำผักแพว ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
9 19020006 600061 วัดชำผักแพว ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
10 19020012 600052 วัดเตาปูน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
11 19020012 600052 วัดเตาปูน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
12 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 41
13 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
14 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
15 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
16 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 28
17 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
18 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 20
19 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
20 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
21 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
22 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 22
23 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
24 19020028 600026 วัดท่ามะปราง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 3
25 19020028 600026 วัดท่ามะปราง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 3
26 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 25
27 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
28 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 41
29 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
30 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2563
31 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
32 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
33 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
34 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
35 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
36 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 25
37 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
38 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 37
39 19020052 600077 วัดหนองผักชี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
40 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
41 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
42 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 41
43 19020057 600071 วัดโพนทอง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
44 19020058 600069 วัดโคกกลาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
45 19020058 600069 วัดโคกกลาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
46 19020064 600107 วัดบ้านไผ่ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
47 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 49
48 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 50
49 19020066 600102 วัดบ้านจาน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
50 19020067 600103 วัดหนองครก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 44
51 19020067 600103 วัดหนองครก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
52 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
53 19020072 600093 วัดหนองปลิง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 19
54 19020072 600093 วัดหนองปลิง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 23
55 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
56 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 24
57 19020075 600098 วัดคลองห้า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 42
58 19020077 600100 วัดลำบัว ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
59 19020078 600101 วัดหนองโรง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 29
60 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
61 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
62 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 29
63 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
64 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
65 19020093 600198 วัดเจริญธรรม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
66 19020093 600198 วัดเจริญธรรม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
67 19020093 600198 วัดเจริญธรรม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
68 19020096 600206 วัดบ้านดอน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
69 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 27
70 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
71 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
72 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
73 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
74 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 20
75 19020106 600211 บ้านหัวถนน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
76 19020107 600212 วัดคลองใหม่ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 4
77 19020107 600212 วัดคลองใหม่ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 34
78 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
79 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
80 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 20
81 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
82 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 27
83 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
84 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
85 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 25
86 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
87 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
88 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
89 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
90 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
91 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 29
92 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
93 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 43
94 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
95 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ถังเก็บน้ำ ฝ.33 27
96 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
97 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
98 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
99 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 37
100 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ถังเก็บน้ำ ฝ.33 19
101 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ถังเก็บน้ำ ฝ.33 29
102 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
103 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
104 19020133 600229 บ้านซับดินดำ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
105 19020134 600230 บ้านท่าพลู ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
106 19020134 600230 บ้านท่าพลู ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
107 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
108 19020138 600218 บ้านคลองไทร ถังเก็บน้ำ ฝ.33 37
109 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 36
110 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 25
111 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
112 19020141 600280 วัดปากน้ำ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 38
113 19020141 600280 วัดปากน้ำ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
114 19020141 600280 วัดปากน้ำ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 31
115 19020143 600267 วัดคำพราน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
116 19020143 600267 วัดคำพราน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
117 19020143 600267 วัดคำพราน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
118 19020143 600267 วัดคำพราน ถังเก็บน้ำ ฝ.33 25
119 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 22
120 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 21
121 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 28
122 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 20
123 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 20
124 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 30
125 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.33 32
126 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 17
127 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
128 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
129 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35
130 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ถังเก็บน้ำ ฝ.33 33
131 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 26
132 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 39
133 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ถังเก็บน้ำ ฝ.33 35