ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020014 600034 บ้านซับบอน ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 31
2 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 11
3 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2
4 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 33
5 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 10
6 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 14
7 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 5