ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020012 600052 วัดเตาปูน ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 25
2 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 23
3 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 39
4 19020057 600071 วัดโพนทอง ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 21
5 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 26
6 19020143 600267 วัดคำพราน ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 27
7 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 23
8 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 23
9 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 23