ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020012 600052 วัดเตาปูน บ่อเลี้ยงปลา อื่น อื่น 44
2 19020141 600280 วัดปากน้ำ บ่อเลี้ยงปลา อื่น อื่น 30