ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 3 ดี
2 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 4 ดี
3 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 4 ดี