ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า บ้านพักครู ร.ย.304/43 18 ดี
2 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี บ้านพักครู ร.ย.304/43 40 ดี
3 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง บ้านพักครู ร.ย.304/43 18 ทรุดโทรม
4 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง บ้านพักครู ร.ย.304/43 18 ทรุดโทรม
5 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี บ้านพักครู ร.ย.304/43 18 พอใช้