ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง บ้านพักครู สปช.303/28 33 พอใช้
2 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู สปช.303/28 26 ดี
3 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู สปช.303/28 35 ดี
4 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) บ้านพักครู สปช.303/28 29 ดี
5 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว บ้านพักครู สปช.303/28 25 ดี
6 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู สปช.303/28 33 พอใช้
7 19020132 600231 บ้านโป่งไทร บ้านพักครู สปช.303/28 29 ทรุดโทรม
8 19020135 600233 บ้านลำสมพุง บ้านพักครู สปช.303/28 33 พอใช้
9 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง บ้านพักครู สปช.303/28 31 พอใช้
10 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี บ้านพักครู สปช.303/28 33 ดี
11 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี บ้านพักครู สปช.303/28 26 ดี