ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020058 600069 วัดโคกกลาง บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 29 ทรุดโทรม
2 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 43 ทรุดโทรม
3 19020141 600280 วัดปากน้ำ บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 29 พอใช้