ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม รั้ว รั้วคอนกรีต 34
2 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า รั้ว รั้วคอนกรีต 20
3 19020003 600027 วัดบึงไม้ รั้ว รั้วคอนกรีต 10
4 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส รั้ว รั้วคอนกรีต 16
5 19020012 600052 วัดเตาปูน รั้ว รั้วคอนกรีต 6
6 19020012 600052 วัดเตาปูน รั้ว รั้วคอนกรีต 12
7 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 รั้ว รั้วคอนกรีต 4
8 19020014 600034 บ้านซับบอน รั้ว รั้วคอนกรีต 18
9 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง รั้ว รั้วคอนกรีต 6
10 19020017 600037 วัดป่าไผ่ รั้ว รั้วคอนกรีต 6
11 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 รั้ว รั้วคอนกรีต 8
12 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง รั้ว รั้วคอนกรีต 39
13 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า รั้ว รั้วคอนกรีต 4
14 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า รั้ว รั้วคอนกรีต 14
15 19020028 600026 วัดท่ามะปราง รั้ว รั้วคอนกรีต 5
16 19020031 600040 บ้านช่อง รั้ว รั้วคอนกรีต 13
17 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง รั้ว รั้วคอนกรีต 16
18 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง รั้ว รั้วคอนกรีต 7
19 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) รั้ว รั้วคอนกรีต 47
20 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) รั้ว รั้วคอนกรีต 17
21 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ รั้ว รั้วคอนกรีต 14
22 19020052 600077 วัดหนองผักชี รั้ว รั้วคอนกรีต 31
23 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) รั้ว รั้วคอนกรีต 17
24 19020057 600071 วัดโพนทอง รั้ว รั้วคอนกรีต 22
25 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) รั้ว รั้วคอนกรีต 9
26 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) รั้ว รั้วคอนกรีต 16
27 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) รั้ว รั้วคอนกรีต 5
28 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) รั้ว รั้วคอนกรีต 14
29 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ รั้ว รั้วคอนกรีต 1
30 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ รั้ว รั้วคอนกรีต 17
31 19020072 600093 วัดหนองปลิง รั้ว รั้วคอนกรีต 23
32 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) รั้ว รั้วคอนกรีต 9
33 19020075 600098 วัดคลองห้า รั้ว รั้วคอนกรีต 11
34 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง รั้ว รั้วคอนกรีต 9
35 19020079 600083 วัดบ้านลาด รั้ว รั้วคอนกรีต 20
36 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) รั้ว รั้วคอนกรีต 6
37 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) รั้ว รั้วคอนกรีต 30
38 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ รั้ว รั้วคอนกรีต 17
39 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ รั้ว รั้วคอนกรีต 28
40 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) รั้ว รั้วคอนกรีต 21
41 19020096 600206 วัดบ้านดอน รั้ว รั้วคอนกรีต 10
42 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) รั้ว รั้วคอนกรีต 2563
43 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) รั้ว รั้วคอนกรีต 6
44 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ รั้ว รั้วคอนกรีต 31
45 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ รั้ว รั้วคอนกรีต 12
46 19020108 600215 วัดสร้างบุญ รั้ว รั้วคอนกรีต 23
47 19020110 600234 บ้านซับกระดาน รั้ว รั้วคอนกรีต 21
48 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี รั้ว รั้วคอนกรีต 19
49 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน รั้ว รั้วคอนกรีต 19
50 19020122 600244 บ้านซับพริก รั้ว รั้วคอนกรีต 17
51 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม รั้ว รั้วคอนกรีต 18
52 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน รั้ว รั้วคอนกรีต 21
53 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง รั้ว รั้วคอนกรีต 8
54 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว รั้ว รั้วคอนกรีต 15
55 19020128 600226 บ้านเขานมนาง รั้ว รั้วคอนกรีต 18
56 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ รั้ว รั้วคอนกรีต 24
57 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ รั้ว รั้วคอนกรีต 5
58 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง รั้ว รั้วคอนกรีต 5
59 19020132 600231 บ้านโป่งไทร รั้ว รั้วคอนกรีต 5
60 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร รั้ว รั้วคอนกรีต 14
61 19020141 600280 วัดปากน้ำ รั้ว รั้วคอนกรีต 21
62 19020143 600267 วัดคำพราน รั้ว รั้วคอนกรีต 20
63 19020143 600267 วัดคำพราน รั้ว รั้วคอนกรีต 19
64 19020143 600267 วัดคำพราน รั้ว รั้วคอนกรีต 21
65 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง รั้ว รั้วคอนกรีต 3
66 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี รั้ว รั้วคอนกรีต 9