ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020032 600053 วัดบ่อโศรก รั้ว รั้วตาข่าย 10
2 19020032 600053 วัดบ่อโศรก รั้ว รั้วตาข่าย 7