ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020012 600052 วัดเตาปูน รั้ว รั้วลวดหนาม 31
2 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง รั้ว รั้วลวดหนาม 25
3 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า รั้ว รั้วลวดหนาม 7
4 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี รั้ว รั้วลวดหนาม 30
5 19020106 600211 บ้านหัวถนน รั้ว รั้วลวดหนาม 5
6 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง รั้ว รั้วลวดหนาม 21
7 19020135 600233 บ้านลำสมพุง รั้ว รั้วลวดหนาม 21
8 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ รั้ว รั้วลวดหนาม 16
9 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ รั้ว รั้วลวดหนาม 23
10 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง รั้ว รั้วลวดหนาม 29
11 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี รั้ว รั้วลวดหนาม 16