ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า รั้ว อื่น อื่น 16
2 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม รั้ว อื่น อื่น 12
3 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง รั้ว อื่น อื่น 5
4 19020075 600098 วัดคลองห้า รั้ว อื่น อื่น 11
5 19020107 600212 วัดคลองใหม่ รั้ว อื่น อื่น 4
6 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ รั้ว อื่น อื่น 19
7 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก รั้ว อื่น อื่น 11
8 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก รั้ว อื่น อื่น 5