ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020012 600052 วัดเตาปูน สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 25
2 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 24
3 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 25
4 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 25
5 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 15
6 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 26
7 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 26
8 19020132 600231 บ้านโป่งไทร สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 26
9 19020135 600233 บ้านลำสมพุง สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 25
10 19020135 600233 บ้านลำสมพุง สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 36
11 19020138 600218 บ้านคลองไทร สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 26