ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ สนามกีฬา สนามฟุตซอล 6
2 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด สนามกีฬา สนามฟุตซอล 8
3 19020009 600062 วัดนาบุญ สนามกีฬา สนามฟุตซอล 7
4 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สนามกีฬา สนามฟุตซอล 6
5 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สนามกีฬา สนามฟุตซอล 11
6 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า สนามกีฬา สนามฟุตซอล 8
7 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง สนามกีฬา สนามฟุตซอล 11
8 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สนามกีฬา สนามฟุตซอล 7
9 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามกีฬา สนามฟุตซอล 6