ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020005 600060 วัดโคกกรุง สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 32
2 19020012 600052 วัดเตาปูน สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 26
3 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 25
4 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 26
5 19020026 600028 วัดโป่งมงคล สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 36
6 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 26
7 19020032 600053 วัดบ่อโศรก สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 20
8 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2563
9 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 26
10 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 25
11 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 30
12 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 34
13 19020132 600231 บ้านโป่งไทร สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 28
14 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 23
15 19020138 600218 บ้านคลองไทร สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 33
16 19020141 600280 วัดปากน้ำ สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 28
17 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 20