ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 21
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 4
3 19020007 600063 วัดบ้านดง สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 33
4 19020009 600062 วัดนาบุญ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 11
5 19020014 600034 บ้านซับบอน สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 33
6 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 28
7 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 20
8 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 12
9 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 27
10 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 30
11 19020047 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 7
12 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 13
13 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2
14 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 22
15 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 31
16 19020064 600107 วัดบ้านไผ่ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 15
17 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 7
18 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 17
19 19020079 600083 วัดบ้านลาด สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 15
20 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 13
21 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 17
22 19020106 600211 บ้านหัวถนน สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 6
23 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 29
24 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 36
25 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 16
26 19020119 600245 วัดบ้านหมาก สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 38
27 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 10
28 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 27
29 19020132 600231 บ้านโป่งไทร สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 36
30 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 3