ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 41
2 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 42
3 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 41
4 19020106 600211 บ้านหัวถนน ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 37