ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ส้วม สปช.601/26 18
2 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ส้วม สปช.601/26 21
3 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ส้วม สปช.601/26 21
4 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ส้วม สปช.601/26 19
5 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ส้วม สปช.601/26 26
6 19020003 600027 วัดบึงไม้ ส้วม สปช.601/26 25
7 19020005 600060 วัดโคกกรุง ส้วม สปช.601/26 17
8 19020006 600061 วัดชำผักแพว ส้วม สปช.601/26 19
9 19020006 600061 วัดชำผักแพว ส้วม สปช.601/26 26
10 19020006 600061 วัดชำผักแพว ส้วม สปช.601/26 36
11 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด ส้วม สปช.601/26 7
12 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว ส้วม สปช.601/26 22
13 19020011 600050 วัดขอนหอม ส้วม สปช.601/26 22
14 19020012 600052 วัดเตาปูน ส้วม สปช.601/26 21
15 19020014 600034 บ้านซับบอน ส้วม สปช.601/26 32
16 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ส้วม สปช.601/26 22
17 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ส้วม สปช.601/26 33
18 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ส้วม สปช.601/26 2563
19 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ส้วม สปช.601/26 19
20 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ส้วม สปช.601/26 30
21 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ส้วม สปช.601/26 21
22 19020021 600041 วัดท่าคล้อ ส้วม สปช.601/26 17
23 19020021 600041 วัดท่าคล้อ ส้วม สปช.601/26 21
24 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ส้วม สปช.601/26 31
25 19020026 600028 วัดโป่งมงคล ส้วม สปช.601/26 22
26 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม สปช.601/26 25
27 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม สปช.601/26 6
28 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม สปช.601/26 21
29 19020028 600026 วัดท่ามะปราง ส้วม สปช.601/26 4
30 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ส้วม สปช.601/26 23
31 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง ส้วม สปช.601/26 19
32 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง ส้วม สปช.601/26 32
33 19020031 600040 บ้านช่อง ส้วม สปช.601/26 31
34 19020031 600040 บ้านช่อง ส้วม สปช.601/26 18
35 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม สปช.601/26 30
36 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม สปช.601/26 35
37 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม สปช.601/26 37
38 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม สปช.601/26 19
39 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม สปช.601/26 25
40 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ส้วม สปช.601/26 21
41 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ส้วม สปช.601/26 22
42 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ส้วม สปช.601/26 17
43 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ส้วม สปช.601/26 17
44 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ส้วม สปช.601/26 21
45 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 25
46 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 29
47 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 25
48 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ส้วม สปช.601/26 34
49 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 19
50 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 21
51 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 33
52 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ส้วม สปช.601/26 25
53 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ส้วม สปช.601/26 37
54 19020058 600069 วัดโคกกลาง ส้วม สปช.601/26 5
55 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ส้วม สปช.601/26 17
56 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ ส้วม สปช.601/26 18
57 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ ส้วม สปช.601/26 23
58 19020064 600107 วัดบ้านไผ่ ส้วม สปช.601/26 43
59 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ส้วม สปช.601/26 12
60 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ส้วม สปช.601/26 13
61 19020072 600093 วัดหนองปลิง ส้วม สปช.601/26 17
62 19020072 600093 วัดหนองปลิง ส้วม สปช.601/26 22
63 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ส้วม สปช.601/26 32
64 19020075 600098 วัดคลองห้า ส้วม สปช.601/26 35
65 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง ส้วม สปช.601/26 26
66 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง ส้วม สปช.601/26 15
67 19020078 600101 วัดหนองโรง ส้วม สปช.601/26 35
68 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น ส้วม สปช.601/26 34
69 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส้วม สปช.601/26 33
70 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ส้วม สปช.601/26 35
71 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ส้วม สปช.601/26 18
72 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ส้วม สปช.601/26 18
73 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 17
74 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 21
75 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 20
76 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 33
77 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 17
78 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.601/26 23
79 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ส้วม สปช.601/26 32
80 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล ส้วม สปช.601/26 30
81 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ส้วม สปช.601/26 19
82 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ส้วม สปช.601/26 31
83 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส ส้วม สปช.601/26 31
84 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ ส้วม สปช.601/26 26
85 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ส้วม สปช.601/26 17
86 19020100 600210 บ้านบางกง ส้วม สปช.601/26 17
87 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ส้วม สปช.601/26 30
88 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ส้วม สปช.601/26 17
89 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ ส้วม สปช.601/26 21
90 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม สปช.601/26 16
91 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม สปช.601/26 32
92 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม สปช.601/26 34
93 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม สปช.601/26 21
94 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง ส้วม สปช.601/26 32
95 19020108 600215 วัดสร้างบุญ ส้วม สปช.601/26 18
96 19020108 600215 วัดสร้างบุญ ส้วม สปช.601/26 33
97 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ส้วม สปช.601/26 25
98 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ส้วม สปช.601/26 24
99 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ส้วม สปช.601/26 30
100 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ส้วม สปช.601/26 26
101 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ส้วม สปช.601/26 26
102 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ส้วม สปช.601/26 34
103 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ส้วม สปช.601/26 21
104 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ส้วม สปช.601/26 22
105 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ส้วม สปช.601/26 33
106 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน ส้วม สปช.601/26 22
107 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน ส้วม สปช.601/26 19
108 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ส้วม สปช.601/26 27
109 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ส้วม สปช.601/26 34
110 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ส้วม สปช.601/26 19
111 19020117 600222 บ้านหลังเขา ส้วม สปช.601/26 36
112 19020117 600222 บ้านหลังเขา ส้วม สปช.601/26 22
113 19020119 600245 วัดบ้านหมาก ส้วม สปช.601/26 37
114 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.601/26 19
115 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.601/26 25
116 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.601/26 33
117 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.601/26 18
118 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.601/26 26
119 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน ส้วม สปช.601/26 21
120 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน ส้วม สปช.601/26 23
121 19020122 600244 บ้านซับพริก ส้วม สปช.601/26 19
122 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ส้วม สปช.601/26 34
123 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ส้วม สปช.601/26 19
124 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ส้วม สปช.601/26 30
125 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ส้วม สปช.601/26 31
126 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง ส้วม สปช.601/26 38
127 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง ส้วม สปช.601/26 23
128 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว ส้วม สปช.601/26 19
129 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว ส้วม สปช.601/26 26
130 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว ส้วม สปช.601/26 33
131 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง ส้วม สปช.601/26 37
132 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง ส้วม สปช.601/26 30
133 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง ส้วม สปช.601/26 22
134 19020128 600226 บ้านเขานมนาง ส้วม สปช.601/26 33
135 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ส้วม สปช.601/26 26
136 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ส้วม สปช.601/26 23
137 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ส้วม สปช.601/26 24
138 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ส้วม สปช.601/26 26
139 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง ส้วม สปช.601/26 31
140 19020133 600229 บ้านซับดินดำ ส้วม สปช.601/26 21
141 19020133 600229 บ้านซับดินดำ ส้วม สปช.601/26 20
142 19020134 600230 บ้านท่าพลู ส้วม สปช.601/26 22
143 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร ส้วม สปช.601/26 22
144 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร ส้วม สปช.601/26 19
145 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ส้วม สปช.601/26 33
146 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ส้วม สปช.601/26 16
147 19020141 600280 วัดปากน้ำ ส้วม สปช.601/26 20
148 19020143 600267 วัดคำพราน ส้วม สปช.601/26 24
149 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ ส้วม สปช.601/26 22
150 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ ส้วม สปช.601/26 22
151 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม สปช.601/26 35
152 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม สปช.601/26 27
153 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม สปช.601/26 27
154 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ส้วม สปช.601/26 18
155 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ส้วม สปช.601/26 21
156 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี ส้วม สปช.601/26 18
157 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี ส้วม สปช.601/26 22
158 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ส้วม สปช.601/26 22
159 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ส้วม สปช.601/26 25
160 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ส้วม สปช.601/26 26