ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ส้วม สปช.603/29 25
2 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง ส้วม สปช.603/29 20