ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ส้วม สปช.604/45 12
2 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส ส้วม สปช.604/45 11
3 19020012 600052 วัดเตาปูน ส้วม สปช.604/45 11
4 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า ส้วม สปช.604/45 11
5 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ส้วม สปช.604/45 11
6 19020032 600053 วัดบ่อโศรก ส้วม สปช.604/45 11
7 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง ส้วม สปช.604/45 13
8 19020038 600064 วัดบุรีการาม ส้วม สปช.604/45 11
9 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี ส้วม สปช.604/45 11
10 19020047 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ส้วม สปช.604/45 17
11 19020047 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ส้วม สปช.604/45 17
12 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ส้วม สปช.604/45 17
13 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม สปช.604/45 11
14 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ ส้วม สปช.604/45 11
15 19020052 600077 วัดหนองผักชี ส้วม สปช.604/45 11
16 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ส้วม สปช.604/45 11
17 19020066 600102 วัดบ้านจาน ส้วม สปช.604/45 11
18 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ส้วม สปช.604/45 11
19 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ส้วม สปช.604/45 11
20 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ ส้วม สปช.604/45 11
21 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ส้วม สปช.604/45 11
22 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ส้วม สปช.604/45 11
23 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม สปช.604/45 11
24 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ส้วม สปช.604/45 11
25 19020128 600226 บ้านเขานมนาง ส้วม สปช.604/45 11
26 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ส้วม สปช.604/45 11
27 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ส้วม สปช.604/45 11
28 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง ส้วม สปช.604/45 11
29 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร ส้วม สปช.604/45 4
30 19020138 600218 บ้านคลองไทร ส้วม สปช.604/45 16
31 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ ส้วม สปช.604/45 11
32 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม สปช.604/45 11
33 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ ส้วม สปช.604/45 13
34 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ส้วม สปช.604/45 11
35 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี ส้วม สปช.604/45 11
36 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ส้วม สปช.604/45 16