ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020009 600062 วัดนาบุญ ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 4
2 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 8
3 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 4
4 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 4
5 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1