ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3
2 19020011 600050 วัดขอนหอม ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
3 19020011 600050 วัดขอนหอม ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 6
4 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
5 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 6
6 19020043 600048 บ้านหินซ้อน ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2
7 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
8 19020059 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3
9 19020059 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3
10 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
11 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
12 19020093 600198 วัดเจริญธรรม ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3
13 19020093 600198 วัดเจริญธรรม ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3
14 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
15 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
16 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
17 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 5
18 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 6
19 19020119 600245 วัดบ้านหมาก ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 17
20 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 5
21 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4
22 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 6
23 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 11