ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ ส้วม อื่น อื่น 41
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ ส้วม อื่น อื่น 27
3 19020005 600060 วัดโคกกรุง ส้วม อื่น อื่น 42
4 19020007 600063 วัดบ้านดง ส้วม อื่น อื่น 2538
5 19020007 600063 วัดบ้านดง ส้วม อื่น อื่น 40
6 19020009 600062 วัดนาบุญ ส้วม อื่น อื่น 17
7 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว ส้วม อื่น อื่น 14
8 19020012 600052 วัดเตาปูน ส้วม อื่น อื่น 8
9 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ส้วม อื่น อื่น 14
10 19020014 600034 บ้านซับบอน ส้วม อื่น อื่น 14
11 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ส้วม อื่น อื่น 5
12 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ส้วม อื่น อื่น 41
13 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ส้วม อื่น อื่น 12
14 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ส้วม อื่น อื่น 14
15 19020021 600041 วัดท่าคล้อ ส้วม อื่น อื่น 41
16 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า ส้วม อื่น อื่น 39
17 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า ส้วม อื่น อื่น 42
18 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ส้วม อื่น อื่น 15
19 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ส้วม อื่น อื่น 4
20 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ส้วม อื่น อื่น 18
21 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ส้วม อื่น อื่น 41
22 19020026 600028 วัดโป่งมงคล ส้วม อื่น อื่น 11
23 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม อื่น อื่น 42
24 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม อื่น อื่น 27
25 19020028 600026 วัดท่ามะปราง ส้วม อื่น อื่น 3
26 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ส้วม อื่น อื่น 25
27 19020032 600053 วัดบ่อโศรก ส้วม อื่น อื่น 14
28 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม อื่น อื่น 37
29 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ส้วม อื่น อื่น 10
30 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง ส้วม อื่น อื่น 18
31 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง ส้วม อื่น อื่น 13
32 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง ส้วม อื่น อื่น 40
33 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ส้วม อื่น อื่น 4
34 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ส้วม อื่น อื่น 4
35 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ส้วม อื่น อื่น 12
36 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม ส้วม อื่น อื่น 40
37 19020038 600064 วัดบุรีการาม ส้วม อื่น อื่น 9
38 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 27
39 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ส้วม อื่น อื่น 41
40 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี ส้วม อื่น อื่น 42
41 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี ส้วม อื่น อื่น 15
42 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี ส้วม อื่น อื่น 38
43 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ส้วม อื่น อื่น 14
44 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ส้วม อื่น อื่น 44
45 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม อื่น อื่น 12
46 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม อื่น อื่น 30
47 19020052 600077 วัดหนองผักชี ส้วม อื่น อื่น 38
48 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 44
49 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ส้วม อื่น อื่น 40
50 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ส้วม อื่น อื่น 4
51 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ส้วม อื่น อื่น 5
52 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ส้วม อื่น อื่น 45
53 19020057 600071 วัดโพนทอง ส้วม อื่น อื่น 10
54 19020057 600071 วัดโพนทอง ส้วม อื่น อื่น 41
55 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง ส้วม อื่น อื่น 8
56 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 17
57 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 4
58 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ ส้วม อื่น อื่น 41
59 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ ส้วม อื่น อื่น 15
60 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ส้วม อื่น อื่น 48
61 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ส้วม อื่น อื่น 47
62 19020066 600102 วัดบ้านจาน ส้วม อื่น อื่น 42
63 19020067 600103 วัดหนองครก ส้วม อื่น อื่น 27
64 19020067 600103 วัดหนองครก ส้วม อื่น อื่น 48
65 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ ส้วม อื่น อื่น 5
66 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ ส้วม อื่น อื่น 42
67 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 7
68 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 7
69 19020072 600093 วัดหนองปลิง ส้วม อื่น อื่น 23
70 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ส้วม อื่น อื่น 6
71 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ส้วม อื่น อื่น 41
72 19020075 600098 วัดคลองห้า ส้วม อื่น อื่น 18
73 19020077 600100 วัดลำบัว ส้วม อื่น อื่น 44
74 19020077 600100 วัดลำบัว ส้วม อื่น อื่น 43
75 19020078 600101 วัดหนองโรง ส้วม อื่น อื่น 40
76 19020078 600101 วัดหนองโรง ส้วม อื่น อื่น 2
77 19020079 600083 วัดบ้านลาด ส้วม อื่น อื่น 18
78 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง ส้วม อื่น อื่น 23
79 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ส้วม อื่น อื่น 44
80 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ส้วม อื่น อื่น 41
81 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ส้วม อื่น อื่น 45
82 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส ส้วม อื่น อื่น 42
83 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม อื่น อื่น 41
84 19020096 600206 วัดบ้านดอน ส้วม อื่น อื่น 12
85 19020096 600206 วัดบ้านดอน ส้วม อื่น อื่น 12
86 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ ส้วม อื่น อื่น 43
87 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ส้วม อื่น อื่น 44
88 19020100 600210 บ้านบางกง ส้วม อื่น อื่น 10
89 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ส้วม อื่น อื่น 44
90 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ส้วม อื่น อื่น 42
91 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ ส้วม อื่น อื่น 45
92 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม อื่น อื่น 12
93 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม อื่น อื่น 3
94 19020106 600211 บ้านหัวถนน ส้วม อื่น อื่น 23
95 19020107 600212 วัดคลองใหม่ ส้วม อื่น อื่น 37
96 19020107 600212 วัดคลองใหม่ ส้วม อื่น อื่น 37
97 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ส้วม อื่น อื่น 21
98 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ส้วม อื่น อื่น 11
99 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ส้วม อื่น อื่น 25
100 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน ส้วม อื่น อื่น 11
101 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ส้วม อื่น อื่น 16
102 19020119 600245 วัดบ้านหมาก ส้วม อื่น อื่น 10
103 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม อื่น อื่น 21
104 19020122 600244 บ้านซับพริก ส้วม อื่น อื่น 13
105 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ส้วม อื่น อื่น 43
106 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ส้วม อื่น อื่น 22
107 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ส้วม อื่น อื่น 31
108 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ส้วม อื่น อื่น 23
109 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ส้วม อื่น อื่น 13
110 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ส้วม อื่น อื่น 33
111 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ส้วม อื่น อื่น 19
112 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ส้วม อื่น อื่น 31
113 19020134 600230 บ้านท่าพลู ส้วม อื่น อื่น 38
114 19020134 600230 บ้านท่าพลู ส้วม อื่น อื่น 10
115 19020134 600230 บ้านท่าพลู ส้วม อื่น อื่น 24
116 19020135 600233 บ้านลำสมพุง ส้วม อื่น อื่น 21
117 19020135 600233 บ้านลำสมพุง ส้วม อื่น อื่น 4
118 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก ส้วม อื่น อื่น 9
119 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร ส้วม อื่น อื่น 6
120 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร ส้วม อื่น อื่น 12
121 19020138 600218 บ้านคลองไทร ส้วม อื่น อื่น 40
122 19020138 600218 บ้านคลองไทร ส้วม อื่น อื่น 24
123 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า ส้วม อื่น อื่น 43
124 19020141 600280 วัดปากน้ำ ส้วม อื่น อื่น 40
125 19020141 600280 วัดปากน้ำ ส้วม อื่น อื่น 7
126 19020143 600267 วัดคำพราน ส้วม อื่น อื่น 19
127 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม อื่น อื่น 10
128 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ ส้วม อื่น อื่น 16
129 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ ส้วม อื่น อื่น 39
130 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ส้วม อื่น อื่น 8
131 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ส้วม อื่น อื่น 41
132 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ส้วม อื่น อื่น 41