ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า หอสมุด อื่น อื่น 8
2 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส หอสมุด อื่น อื่น 10
3 19020009 600062 วัดนาบุญ หอสมุด อื่น อื่น 3
4 19020012 600052 วัดเตาปูน หอสมุด อื่น อื่น 15
5 19020014 600034 บ้านซับบอน หอสมุด อื่น อื่น 16
6 19020017 600037 วัดป่าไผ่ หอสมุด อื่น อื่น 5
7 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า หอสมุด อื่น อื่น 23
8 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) หอสมุด อื่น อื่น 14
9 19020031 600040 บ้านช่อง หอสมุด อื่น อื่น 10
10 19020032 600053 วัดบ่อโศรก หอสมุด อื่น อื่น 24
11 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) หอสมุด อื่น อื่น 25
12 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม หอสมุด อื่น อื่น 29
13 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) หอสมุด อื่น อื่น 37
14 19020057 600071 วัดโพนทอง หอสมุด อื่น อื่น 20
15 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) หอสมุด อื่น อื่น 17
16 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) หอสมุด อื่น อื่น 4
17 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง หอสมุด อื่น อื่น 12
18 19020078 600101 วัดหนองโรง หอสมุด อื่น อื่น 17
19 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง หอสมุด อื่น อื่น 28
20 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) หอสมุด อื่น อื่น 33
21 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ หอสมุด อื่น อื่น 25
22 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ หอสมุด อื่น อื่น 29
23 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย หอสมุด อื่น อื่น 19
24 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หอสมุด อื่น อื่น 28
25 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น หอสมุด อื่น อื่น 28
26 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ หอสมุด อื่น อื่น 17
27 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี หอสมุด อื่น อื่น 20
28 19020117 600222 บ้านหลังเขา หอสมุด อื่น อื่น 24
29 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน หอสมุด อื่น อื่น 3
30 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน หอสมุด อื่น อื่น 14
31 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หอสมุด อื่น อื่น 6
32 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน หอสมุด อื่น อื่น 27
33 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ หอสมุด อื่น อื่น 16
34 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง หอสมุด อื่น อื่น 28
35 19020133 600229 บ้านซับดินดำ หอสมุด อื่น อื่น 22
36 19020134 600230 บ้านท่าพลู หอสมุด อื่น อื่น 26
37 19020141 600280 วัดปากน้ำ หอสมุด อื่น อื่น 19
38 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ หอสมุด อื่น อื่น 18
39 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง หอสมุด อื่น อื่น 16