ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 44
2 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 45
3 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 45
4 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42
5 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 40
6 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 39
7 19020026 600028 วัดโป่งมงคล อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 45
8 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 44
9 19020032 600053 วัดบ่อโศรก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 36
10 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 39
11 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 44
12 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 40
13 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 19
14 19020059 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42
15 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 46
16 19020077 600100 วัดลำบัว อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 40
17 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 52
18 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 45
19 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 41
20 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 44
21 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42
22 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 41
23 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42
24 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 28
25 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 11
26 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 43
27 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 43
28 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 45
29 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 46
30 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 46
31 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 39
32 19020133 600229 บ้านซับดินดำ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42
33 19020135 600233 บ้านลำสมพุง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 44
34 19020141 600280 วัดปากน้ำ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 43
35 19020143 600267 วัดคำพราน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 41
36 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 42