ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว อาคารเรียน กึ่งถาวร 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อาคารเรียน กึ่งถาวร 6 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) อาคารเรียน กึ่งถาวร 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง