ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020014 600034 บ้านซับบอน อาคารเรียน ป.1ก ตึก 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020038 600064 วัดบุรีการาม อาคารเรียน ป.1ก ตึก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารเรียน ป.1ก ตึก 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารเรียน ป.1ก ตึก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว อาคารเรียน ป.1ก ตึก 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว อาคารเรียน ป.1ก ตึก 19 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า อาคารเรียน ป.1ก ตึก 46 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
8 19020143 600267 วัดคำพราน อาคารเรียน ป.1ก ตึก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ อาคารเรียน ป.1ก ตึก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารเรียน ป.1ก ตึก 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง