ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารเรียน ร.ย. 106/43 19 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020133 600229 บ้านซับดินดำ อาคารเรียน ร.ย. 106/43 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารเรียน ร.ย. 106/43 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง