ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อาคารเรียน วันครู 54 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020066 600102 วัดบ้านจาน อาคารเรียน วันครู 56 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง