ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020009 600062 วัดนาบุญ อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 2 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 2 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง