ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อาคารเรียน สปช.101/26 31 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020106 600211 บ้านหัวถนน อาคารเรียน สปช.101/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง