ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส อาคารเรียน สปช.102/26 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส อาคารเรียน สปช.102/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง อาคารเรียน สปช.102/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารเรียน สปช.102/26 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020026 600028 วัดโป่งมงคล อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง อาคารเรียน สปช.102/26 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง อาคารเรียน สปช.102/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 อาคารเรียน สปช.102/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม อาคารเรียน สปช.102/26 13 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
11 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) อาคารเรียน สปช.102/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) อาคารเรียน สปช.102/26 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020108 600215 วัดสร้างบุญ อาคารเรียน สปช.102/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020110 600234 บ้านซับกระดาน อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารเรียน สปช.102/26 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
17 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน อาคารเรียน สปช.102/26 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
18 19020128 600226 บ้านเขานมนาง อาคารเรียน สปช.102/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
19 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
20 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารเรียน สปช.102/26 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
21 19020133 600229 บ้านซับดินดำ อาคารเรียน สปช.102/26 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
22 19020135 600233 บ้านลำสมพุง อาคารเรียน สปช.102/26 3 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
23 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก อาคารเรียน สปช.102/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
24 19020141 600280 วัดปากน้ำ อาคารเรียน สปช.102/26 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
25 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) อาคารเรียน สปช.102/26 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง