ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารเรียน สปช.104/26 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.104/26 1 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020119 600245 วัดบ้านหมาก อาคารเรียน สปช.104/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง