ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020014 600034 บ้านซับบอน อาคารเรียน สปช.105/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน สปช.105/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020032 600053 วัดบ่อโศรก อาคารเรียน สปช.105/26 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารเรียน สปช.105/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/26 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) อาคารเรียน สปช.105/26 33 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) อาคารเรียน สปช.105/26 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) อาคารเรียน สปช.105/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น อาคารเรียน สปช.105/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
11 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น อาคารเรียน สปช.105/26 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว อาคารเรียน สปช.105/26 33 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ อาคารเรียน สปช.105/26 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารเรียน สปช.105/26 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020135 600233 บ้านลำสมพุง อาคารเรียน สปช.105/26 33 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารเรียน สปช.105/26 33 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง