ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020006 600061 วัดชำผักแพว อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020007 600063 วัดบ้านดง อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว อาคารเรียน สปช.105/29 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020011 600050 วัดขอนหอม อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารเรียน สปช.105/29 11 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
11 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารเรียน สปช.105/29 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน สปช.105/29 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน สปช.105/29 16 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารเรียน สปช.105/29 8 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
17 19020028 600026 วัดท่ามะปราง อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
18 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) อาคารเรียน สปช.105/29 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
19 19020031 600040 บ้านช่อง อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
20 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
21 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง อาคารเรียน สปช.105/29 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
22 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง อาคารเรียน สปช.105/29 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
23 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
24 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 25 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
25 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
26 19020043 600048 บ้านหินซ้อน อาคารเรียน สปช.105/29 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
27 19020043 600048 บ้านหินซ้อน อาคารเรียน สปช.105/29 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
28 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 2 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
29 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
30 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 20 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
31 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) อาคารเรียน สปช.105/29 3 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
32 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารเรียน สปช.105/29 31 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
33 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
34 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
35 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
36 19020059 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
37 19020059 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) อาคารเรียน สปช.105/29 3 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
38 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
39 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) อาคารเรียน สปช.105/29 13 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
40 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) อาคารเรียน สปช.105/29 25 ห้องอื่นๆ 5 ห้อง
41 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
42 19020072 600093 วัดหนองปลิง อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
43 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
44 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
45 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
46 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
47 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
48 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) อาคารเรียน สปช.105/29 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
49 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) อาคารเรียน สปช.105/29 3 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
50 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
51 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารเรียน สปช.105/29 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
52 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
53 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
54 19020096 600206 วัดบ้านดอน อาคารเรียน สปช.105/29 13 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
55 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
56 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
57 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
58 19020106 600211 บ้านหัวถนน อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
59 19020108 600215 วัดสร้างบุญ อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
60 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อาคารเรียน สปช.105/29 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
61 19020110 600234 บ้านซับกระดาน อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
62 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น อาคารเรียน สปช.105/29 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
63 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารเรียน สปช.105/29 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
64 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารเรียน สปช.105/29 2 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
65 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารเรียน สปช.105/29 33 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
66 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารเรียน สปช.105/29 16 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
67 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารเรียน สปช.105/29 35 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
68 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
69 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารเรียน สปช.105/29 34 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
70 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
71 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน อาคารเรียน สปช.105/29 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
72 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
73 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารเรียน สปช.105/29 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
74 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง อาคารเรียน สปช.105/29 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
75 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง อาคารเรียน สปช.105/29 29 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
76 19020128 600226 บ้านเขานมนาง อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
77 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ อาคารเรียน สปช.105/29 24 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
78 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ อาคารเรียน สปช.105/29 20 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
79 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
80 19020134 600230 บ้านท่าพลู อาคารเรียน สปช.105/29 28 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
81 19020134 600230 บ้านท่าพลู อาคารเรียน สปช.105/29 24 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
82 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก อาคารเรียน สปช.105/29 7 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
83 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
84 19020141 600280 วัดปากน้ำ อาคารเรียน สปช.105/29 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
85 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
86 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารเรียน สปช.105/29 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
87 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารเรียน สปช.105/29 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
88 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารเรียน สปช.105/29 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
89 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี อาคารเรียน สปช.105/29 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
90 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี อาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง