ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) อาคารเรียน สามัญ 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง