ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020009 600062 วัดนาบุญ อาคารเรียน อาคารอนุบาล 11 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน อาคารอนุบาล 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง อาคารเรียน อาคารอนุบาล 4 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารเรียน อาคารอนุบาล 7 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง อาคารเรียน อาคารอนุบาล 3 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง