ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด อาคารเรียน 017 ก 47 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารเรียน 017 ก 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 อาคารเรียน 017 ก 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020138 600218 บ้านคลองไทร อาคารเรียน 017 ก 40 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง