ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส อาคารเรียน 4 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) อาคารเรียน 4 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง