ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารเรียน 8 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี อาคารเรียน 8 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) อาคารเรียน 8 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020052 600077 วัดหนองผักชี อาคารเรียน 8 51 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020067 600103 วัดหนองครก อาคารเรียน 8 54 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) อาคารเรียน 8 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น อาคารเรียน 8 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) อาคารเรียน 8 56 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง