ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ เรือนเพาะชำ พ.1 32
2 19020043 600048 บ้านหินซ้อน เรือนเพาะชำ พ.1 2563
3 19020077 600100 วัดลำบัว เรือนเพาะชำ พ.1 33
4 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ เรือนเพาะชำ พ.1 7