ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 23
2 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 18
3 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 9
4 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 9
5 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 9
6 19020135 600233 บ้านลำสมพุง เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 2